Now showing items 1-1 of 1

    • Tarafların Maksatları Açısından İslâm Fıkhında Nikâh 

      Güneş,Elif Betül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Bu tezde, İslam aile hukukunun temelini oluşturan konulardan nikâh, akdi gerçekleştiren tarafların maksatları yönünden ele alınmıştır. Söz konusu akitte irade beyanında bulunan tarafların nikâhtan amaçladıkları gayeye ...