Now showing items 1-3 of 3

  • 1980-2000 Arası Türk Romanında Kimlik Problemi 

   Alev, Kadriye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
   1980-2000 arasında, Türk siyasi ve toplumsal hayatındaki yapılanmanın bir neticesi olarak ideolojik kimlik aşınmalarının, yeni toplumsal ve bireysel kimlik taleplerinin iz düşümünü bulmak mümkündür. 1980 sonrasında hem ...
  • Güray Süngü'nün Eserlerinde Erilliğin Görünümleri 

   Canbaz, Sare (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışması ile modern yazar Güray Süngü’nün eserlerinde yer alan erkek karakterlere toplumsal cinsiyet noktasından bakabilmek hedeflenmiştir. Gerek kullanılan ironik dil ve üslup gerekse yapılan güncel tespitler Güray ...
  • Osmanlı Dönemı Şam Konut Yapıları Mimari Değerlerinin Canlandırılması 

   Albakeer, Yasmin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Eski Şam'ın ara sokaklarında yürürken duvarlarından gelen geçmişin kokusunu hissedebiliriz. Fakat eski şehirden çıktığımızda, Şam'ın mirasını anımsatan yapılar yerine, batı mimarisinden ithal edilmiş yapı bloklarıyla ...