Now showing items 1-1 of 1

    • 1980-2000 Arası Türk Romanında Kimlik Problemi 

      Alev, Kadriye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
      1980-2000 arasında, Türk siyasi ve toplumsal hayatındaki yapılanmanın bir neticesi olarak ideolojik kimlik aşınmalarının, yeni toplumsal ve bireysel kimlik taleplerinin iz düşümünü bulmak mümkündür. 1980 sonrasında hem ...