Now showing items 1-1 of 1

    • Fıkıh Usûlünde Kolektif (Cemâ’î) İctihad: Tarihi ve Meşruiyeti 

      Kuran, Osman (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Bu çalışmada kolektif ictihad teorisi, tarihsel gelişimi ve meşruiyeti bağlamında ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde tezin amacı, yöntemi ve kaynakları üzerinden genel bir çerçeve çizilmiştir. Tezin ...