Now showing items 1-1 of 1

    • Makedonya'da Osmanlı Dönemi Saat Kuleleri ve Koruma Sorunları 

      Diko, Ersin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
      Makedonya‟nın fethinden sonra bölge Osmanlıların hakimiyeti altına girmiştir. Bu dönemlerde bir yenilik hareketi olarak inşa edilen saat kuleleri halka zamanı gösteren aletler olarak görülmüştür. Yapılan çalışmada Kuzey ...