Now showing items 1-2 of 2

  • Ebû Talha El-Ensârî Ve Hadis Rivayetindeki Yeri 

   Demir, Enes (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Kur’ân-ı Kerîm’in ve Sünnet-i Seniyye’nin nesilden nesile aktarılarak bize kadar ulaşmasında en büyük pay sahâbeye aittir. İslâm Medeniyeti’nin kurucu nesli ve vahyin ilk muhatapları olan sahâbe, hayat içerisinde karşılaştıkları ...
  • Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin Medârikü’t-tenzîl’inde Sahâbe Tefsiri 

   Özel, Mustafa; Tunçel, Abdullah; FSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı; Tunçel, Abdullah (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
   Temel İslâm ilimlerinin hemen hemen her dalında pek çok muteber eser veren Ebü’l-Berekât Nesefî’nin tefsir sahasında kaleme aldığı Medârikü’t-tenzîl ve hakâiku’t-te’vîl adlı eseri, yazıldığı dönemden günümüze kadar önemini ...