Now showing items 1-1 of 1

    • Temel Konuları Bağlamında Vâkıa Sûresi 

      Can, Keşbullah (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
      Bu çalışmamızda Vâkıa Sûresi, sûre eksenli konulu tefsir olarak incelenmiş ve içerdiği konular bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır. Çalışmamızın girişinde tezin konusu, amacı, metodu ve kaynakları ifade edilmiştir. ...