Show simple item record

dc.contributor.advisorÖçal, Ersin Fethi
dc.contributor.authorUysal, Hatice Kübra
dc.date.accessioned2019-08-27T12:04:58Z
dc.date.available2019-08-27T12:04:58Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationUYSAL, Hatice Kübra, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi H. 363 Numaralı Kelile ve Dimne Nüshasının Minyatürlerinin Teknik Analizi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/2945
dc.description.abstractTopkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde H.363. numara ile kayıtlı olan Kelile ve Dimne adlı eserde, 13-14. yüzyıllarda yapıldığı düşünülen, Nasr’Allah’ın Farsça çevrisinden oluşan hikayelere ait, 125 adet minyatür bulunmaktadır. Eserin son 5 bölümü kayıp olduğu için yazarı ve tarihi bilinmemektedir. Bu yazmada bulunan 125 adet minyatür, hikaye kurguları gözetilerek başlıklandırılmıştır. Ardından renk ve kompozisyon bakımından incelenmiştir. Yapıldıkları dönem açısından değerlendirmeler ve kıyaslamalara gidilerek, eser ile ilgili detaylı incelemeler yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe work Kelile und Dimne in TSMK H. 363 contains 125 miniatures, which were made to the Persian tales of Nasrullah and probably date from the 13th - 14th century. In the absence of the last 5 chapters of the work, the author and date are unknown. The 125 miniatures were divided into chapters according to the fiction of the stories. Then they were examined bycolor and composition. Depending on the period of origin, evaluations and comparisons were made and thus a detailed examination of the work was undertaken.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMinyatüren_US
dc.subjectKelile ve Dimneen_US
dc.subjectPançatantraen_US
dc.subjectHümayunnameen_US
dc.subjectMinyatüren_US
dc.subjectKelile ve Dimneen_US
dc.subjectPançatantraen_US
dc.subjectHümayunnameen_US
dc.titleTopkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi H. 363 Numaralı Kelile ve Dimne Nüshasının Minyatürlerinin Teknik Analizien_US
dc.title.alternativeTechnical Analysis of Topkapı Palace Museum Library NO. H.363 Minatures of Kelile and Dimneen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorUysal, Hatice Kübra


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record