Show simple item record

dc.contributor.advisorŞerefoğlu Danış, Zeynep Kevser
dc.contributor.authorCanbaz, Sare
dc.date.accessioned2020-02-04T13:33:54Z
dc.date.available2020-02-04T13:33:54Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationCANBAZ, Sare, Güray Süngü'nün Eserlerinde Erilliğin Görünümleri, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3022
dc.description.abstractBu tez çalışması ile modern yazar Güray Süngü’nün eserlerinde yer alan erkek karakterlere toplumsal cinsiyet noktasından bakabilmek hedeflenmiştir. Gerek kullanılan ironik dil ve üslup gerekse yapılan güncel tespitler Güray Süngü’nün eserlerinin analiz için tercih edilmesinde etkili olmuştur. Bu eserlerde erkeklik kavramının izleri aranmış ve konu erkeklik, erillik, toplumsal cinsiyet, geleneksel yapı, yeni erkek modelin oluşumu gibi ana başlıklar altında toplanmıştır. Modernleşme sürecinde hem özel hem kamusal alanda daha etkin hâle gelen kadınlar karşısında erkeklerin kendilerini nasıl konumlandırdıkları analiz edilirken kurgunun imkânlarından yararlanılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda Güray Süngü’nün altı roman, dört hikâye ve bir uzun hikâyeden oluşan toplam on bir adet eseri incelenmiştir. Bu çalışmada Güray Süngü’nün eserlerinde yer alan erkek karakterlerin modern hayat ile geleneksel erkek rolünü devam ettirmenin zorlukları karşısında ölümü tek kurtuluş yolu olarak gördükleri ancak aslında kadınlarla rekabetçi olmayan, tamamlayıcı ilişkiler kurmalarının karşılaştıkları zorluklara çözüm olacağı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis thesis aims to look at the male characters in the works of modern writer Güray Süngü from a gender point of view. Both the ironic language and the style used in the works of Güray Süngü, and also the actual evaluations on his works were effective on choosing them to analyse. The traces of the concept of masculinity had been searched in these works and the subject was gathered under main headings such as masculinity gender, patriarchal structure and the formation of new male model. It has been tried to utilize the opportunities of fiction while analysing how men position themselves in the face of women who have became more active in both the private and public spheres through modernization. In this context, a total of eleven works of six novels, four stories and a long story were examined. In this study, it is concluded that the male characters in the works of Güray Süngü see death as the only way of salvation in the face of the difficulties of maintaining the traditional male role in modern life, but in fact establishing non-competitive, complementary relationships with women will solve the difficulties they face.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGüray Süngüen_US
dc.subjectErkekliken_US
dc.subjectKimliken_US
dc.subjectTürk hikâyesien_US
dc.subjectTürk Romanıen_US
dc.subjectGüray Süngüen_US
dc.subjectMasculinityen_US
dc.subjectIdentityen_US
dc.subjectTurkish Storyen_US
dc.subjectTurkish Novelen_US
dc.titleGüray Süngü'nün Eserlerinde Erilliğin Görünümlerien_US
dc.title.alternativeRepresentation of Masculunity in the Works of Güray Süngüen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthor
dc.contributor.institutionauthorCanbaz, Sare


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record