Show simple item record

dc.contributor.advisorQuintern, Detlev
dc.contributor.authorErtem, Yurdagül
dc.date.accessioned2020-02-04T13:36:50Z
dc.date.available2020-02-04T13:36:50Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationERTEM, Yurdagül, Hildegard Von Bingen'in Physica Adlı Eserinin Tıbbı Bitkiler Bölümünün Bilim Tarihi Açısından Değerlendirilmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilim Tarihi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3025
dc.description.abstractBingenli Hildegard, 12. yüzyılda Almanya'da Mainz şehri yakınında yaşamıştır. Küçük yaşta Benedikten Tarikatı’na giren Hildegard,daha sonra Disibodenberg Manastırı Başrahibesi olmuştur. O dönem için uzun bir ömür sayılan 81 yıllık yaşamında çok kapsamlı teoloji ve doğa kitapları yazmış, Orta Çağ'ın ilk müzikalini bestelemiş ve dönemin önemli ve hatırı sayılır kişileri ile mektuplaşmıştır. Hildegard, manastır hayatına getirdiği, devrimci nitelikte olduğu söylenebilecek yeniliklerle de tanınmaktadır. Hildegard, teolojik eserlerini Tanrı tarafından ona gönderilen rüyetler aracılığı ile yazdığını söyler. Doğayı ve insanı ele alan Physica ve Causae et curae adındaki kitapları için ise bir kaynak vermez. Fakat bu kitaplar,kendisine belli kaynaklardan ulaşmadıkça, bilmesinin mümkün olmadığı bazı ilaç reçeteleri ve doğa bilgileri içerir. Hildegard'ın başlıca kaynakları,kilise tıbbının yüzyıllardır aktarılan deneyimleri, nesilden nesile aktarılan bilgiler ve o dönemde İslam tıp kaynaklarından Latinceye çevrilen eserler olmalıdır. Bu sorunlara bir örnek, Hildegard'ın Physica adındaki doğa kitabıdır. Physica, yapısı bakımından Summarium Heinrici adlı bir kitabı andırmasının dışında, içerdiği çok kapsamlı bilgiler bakımından başka hiç bir kitaba benzemez. Physica hem Avrupa'da hem de yabancı bölgelerde bulunan mineralleri, bitkileri ve hayvanları eczacılık açısından ele alır.Bingenli Hildegard, bütün eserlerini Latince yazmıştır. Biz, eserin üzerinde çalıştığımız kısmını (Bitkiler ve Temel Gıdalar), Ortrun Riha’nın Physica’nın en güvenilir tercümelerinden birisi olan Almanca çevirisinden Türkçeye aktardık. Hildegard, bitkiler hakkında yer yer dağınık olarak bilgi verdiğinden ve sıklıkla tekrara düştüğünden, tezde Türkçe çeviri analitik olarak yapılmıştır. Bu aktarım şekli, Bingenli Hildegard tarafından verilen bilgilere daha kolay, pratik ve sistematik ulaşımı sağlamıştır.en_US
dc.description.abstractHildegard of Bingen, who lived in the 12th century near the city of Mainz, entered the Order of the Benedict at a young age and later she became abbess at the Disibodenberg Monastery. In her 81 years of life, considered to be a long life in the Middle Age, she wrote, in a comprehensive manner, books of theology and nature. She composed the first musical play of the Middle Age and had exchanges of letters with figures of great authority. Hildegard is also known for the revolutionary novelties she brought to the monastery life. Hildgards tells that she wrote her theological books through the visions sent by God. She does not provide a source for her books Physica and Causae et Curae, which deal with nature and man. But these books contain some prescriptions and nature information that it is not possible for her to know unless they reach her from certain sources. For example: Hildegard's work entitled Physica; which treats minerals, plants and animals from a pharmaceutical point of view, resembles no other book in terms of the information it contains. Hildegard’s main resources must have been the experiences transmitted for centuries in church medicine, the information that passes from generation to generation and Islamic medical sources that were translated to Latin at that period. We have used the German translation by Ortrun Riha, one of the most reliable translations of Physica, as the main source of our work. Since Hildegard gives dispersed information from time to time and often repeats herself, Turkish translation is done analytically in the thesis. This form of transfer has made it easier, practical and systematic to access the information provided by Hildegard of Bingen.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBingenli Hildegarden_US
dc.subjectBotanik Tarihien_US
dc.subjectOrta Çağ Avrupa Eczacılığıen_US
dc.subjectAnalitik çevirien_US
dc.subjectHildegard of Bingenen_US
dc.subjectBotanical Historyen_US
dc.subjectMedieval European Pharmacyen_US
dc.subjectAnalytical Translationen_US
dc.titleHildegard Von Bingen'in Physica Adlı Eserinin Tıbbı Bitkiler Bölümünün Bilim Tarihi Açısından Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe Evaluation of the Medical Plants of Hildegard of Bingen's Physica in Terms of Science Historyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthor
dc.contributor.institutionauthorErtem, Yurdagül


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record