Show simple item record

dc.contributor.authorGökpınar, Bekir
dc.date.accessioned2020-06-26T13:56:26Z
dc.date.available2020-06-26T13:56:26Z
dc.date.issued6-2020en_US
dc.identifier.citationGÖKPINAR, Bekir. "1712 Tarihli Avârız Defterine Göre Bergos (Lüleburgaz) Kazası." FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 15 (2020): 63-98.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/fsmia/issue/55240/758036
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3071
dc.description.abstractBergos, Rumeli’de ilk fethedilen yerlerden biri olup fethinden itibaren Vize sancağına bağlı bir kazadır. XVII. yüzyıl başlarından itibaren avârız tahrirleri önem kazanmıştır. Bu kapsamda 1712 yılında Bergos kazasının tahriri yapılarak avârız defteri hazırlanmıştır. Bu çalışmada söz konusu avârız defteri esas alınarak Bergos kazasının merkezinde bulunan mahallelerdeki askerî görevliler, din görevlileri, fakir ve yoksul nüfusun durumu incelenmiştir. Yine Bergos kazası köylerinin tahsis edildiği selâtîn ve ümerâ vakıfları da konu edilmiştir. Yapılan tahrir sonucu vergi tabanını esas olan nüfus ve avârız hânesi tespit edilerek değerlendirmeye tabi tutulmuştur.en_US
dc.description.abstractBergos is one of the first conquered places in Rumelia and it is an district appendant to the Vize Province since its conquest. As of the beginning of the XVII. century, avarizregisters have gained importance. In this context, the avariz register was prepared in 1712 by the of the Bergos district. In this paper, the status of the military officers, religious officials, poor and pauper population in the quarters located in the center of the Bergos district, based on the said registry. Also, the foundations of the sultans and commanders where the villages of Bergos were allocated were also discussed. As a result of the registration, the potential tax payers and avarız household payers, , were determined and evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFSM Vakıf Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.subjectRumelien_US
dc.subjectKazaen_US
dc.subjectBergosen_US
dc.subjectAvârızen_US
dc.subjectTahriren_US
dc.subjectOttomanen_US
dc.subjectRumelien_US
dc.subjectKazaen_US
dc.subjectBergosen_US
dc.subjectAvarizen_US
dc.subjectTahriren_US
dc.title1712 Tarihli Avârız Defterine Göre Bergos (Lüleburgaz) Kazasıen_US
dc.title.alternativeThe Jurisdiction of Bergos According to the Awarid Register Dated 1712en_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record