Show simple item record

dc.contributor.authorGümüş, Sabahattin
dc.date.accessioned2020-06-26T14:12:44Z
dc.date.available2020-06-26T14:12:44Z
dc.date.issued6-2020en_US
dc.identifier.citationGÜMÜŞ, Sabahattin. "Sahâbeyle İlişkilendirilen Âyetlerin Şiî Tefsirindeki Ahbârî ve Usûlî Yorumu." FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 15 (2020): 299-340.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/fsmia/issue/55240/758083
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3083
dc.description.abstractBu çalışmada İsnâaşeriyye/İmâmiyye mezhebinin iki düşünce ekolü Ahbâriyye ve Usûliyye’nin, imâmeti kabul etmemeleri açısından sahâbîlerle ilişkilendirilen ve onların fazîletine delâlet eden âyetlere yaptıkları yorumlar karşılaştırılmıştır. Mukâyeseli metin analizi yöntemiyle kaleme alınan çalışmada iki ekolün ilgili âyetlere genelde farklı açıklamalar getirdikleri görülmüştür. Buna göre çalışmaya konu olan Usûlî müfessirlerin geneli söz konusu âyetleri siyâkı göz önünde bulundurarak sahâbîlerle ilişkilendirmeden açıklamışlardır. Ahbârî müfessirler ise âyetleri yorumlarken buralarda anlatılan küfür, nifak ve dinden dönme gibi kötü durumları sahâbîlere yükleyerek öncelerine ve sonralarına bakmaksızın âyetlere parçacı ve lafız odaklı okumalar yapmışlardır. Diğer yandan hem Ahbâri hem de Usûlî müfessirlerin, sahâbenin fazîletine delâlet eden âyetleri bu yönde değerlendirmedikleri farkedilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, two schools of thought under the school of Ithnaashariyyah/Imamiyyah; Al-Akhbariyyah and Al-Usuliyyah were compared from the perspective of their disclamation of Imamate and their interpretations on the verses associated with the companions. In the study which was conducted through the comparative textual analysis, it is found out that both of the schools of thought generally bring forward different interpretations on the related verses. According to this, the interpreters (mufasser) from the perspective of the “Usul” interpreted the mentioned verses by considering seyaq, without associating them with the companions. However, the Akhbari interpreters assumed the blasphemy (kufr), hypocrisy (nifaq), apostasy (irtidad) to the companions without considering the seyaq and sebaq of the verse and interpreted the verses partially and word-oriented. On the other hand, it was realized that both Akhbari and Usuli interpreters (mufasser) did not evaluated the verses indicating the virtue of the Companions in this sense.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFSM Vakıf Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÂyeten_US
dc.subjectSahâbeen_US
dc.subjectİsnâaşeriyyeen_US
dc.subjectAhbâriyyeen_US
dc.subjectUsûliyyeen_US
dc.subjectİmâmeten_US
dc.subjectVerseen_US
dc.subjectCompanionsen_US
dc.subjectIthnaashariyyahen_US
dc.subjectAl-Akhbariyyahen_US
dc.subjectAl-Usuliyyahen_US
dc.subjectImamateen_US
dc.titleSahâbeyle İlişkilendirilen Âyetlerin Şiî Tefsirindeki Ahbârî ve Usûlî Yorumuen_US
dc.title.alternativeThe Shi'ite's Ahbari and Usuli Interpretaiton of the Quranic Verses Associated with The Companionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record