Show simple item record

dc.contributor.advisorEsmer, Mine
dc.contributor.authorAbalıoğlu, Merve
dc.date.accessioned2020-10-07T09:02:18Z
dc.date.available2020-10-07T09:02:18Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationABALIOĞLU, Merve, Fatih İlçesi'ndeki Erken Cumhuriyet Dönemi İtfaiyeciler Birliği Apartmanı Restorasyon Projesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2020.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3158
dc.description.abstractİstanbul’un Fatih ilçesinde, Hüsambey mahallesinde yer alan İtfaiyeciler Birliği Apartmanı 1930’lu yılların başında inşa edildiği düşünülen Erken Cumhuriyet Dönemi yapısıdır. Yapı bölgede o tarihe değin çok yaygın olmayan apartman tipolojisinde ve kagir olarak inşa edilmiştir. Günümüze de büyük ölçüde özgünlüğünü koruyarak gelmesinden dolayı korunması gereken bir yapı olduğu düşünülmektedir. Tez kapsamında öncelikle yapının mevcut durumu detaylı olarak belgelenmiş, hasar ve malzeme analizleri yapılarak analitik rölöveleri hazırlanmıştır. Daha sonrasında çevre ve tipoloji araştırmalarından yardım alınmış ve yapının mevcut durumu da göz önünde bulundurularak restitüsyon projesi hazırlanmıştır. Restitüsyon projesi ışığında, hasar analizlerinde tespit edilen sorunlar için müdahale önerileri sunulmuştur. Restitüsyon çizimlerinden yararlanılarak yapının kaybolan mimari elemanlarının bütünlenmesi ve/veya yeniden yapımı önerilmiştir. Son olarak yapının terk edilmeden önceki kullanıcıları ve çevre yapıların kullanım işlevleri araştırılarak yapıyı işlevlendirme çalışması yapılmıştır. Yapıda mevcut durumda görülen hasarlarının en büyük sebebi yapının kullanılmamasından kaynaklıdır. Yapının gelecek nesillere özgün biçim, strüktür ve malzemesiyle aktarılabilmesi adına, yapının işlevlendirilmesi ve bakım-onarımlarının düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractItfaiyeciler Birliği Apartment Building located in the Hüsambey neighborhood in Fatih district of Istanbul is an Early Republican Period building, which is thought to have been built in the early 1930s. The masonry structure built as an apartment building was not very common in the Fatih area until the date, was not very common until that date. It is strongly suggested that such a building preserving its authenticity until today should be handled properly in order to keep its state of preservation. Within the scope of the thesis, firstly, the current state of the building was documented in detail, and analytical surveys were prepared by making damage and material analyzes. Later, environmental studies were assisted and a restitution project was prepared taking into account the current state of the building. In the light of the restitution project, intervention and typology suggestions are presented for the problems identified in the damage analysis. It has been suggested to make use of the restitution drawings to integrate and / or reconstruct the architectural elements of the building. Finally, a thorough examination including the building’s former function before being abandoned and a functional analysis in the use of structures in the surroundings were made in order to propose an appropriate function to the structure. The biggest reason for the current damage in the building is due to the fact that the building is not used. In order for the building to be transferred to the next generations with its original form, structure and material, the structure must be given a proper function and maintained and repaired regularly.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFatihen_US
dc.subjectApartmanen_US
dc.subjectKagiren_US
dc.subject20.Yüzyılen_US
dc.subjectKorumaen_US
dc.subjectRestorasyonen_US
dc.subjectFatihen_US
dc.subjectApartmenten_US
dc.subjectMasonryen_US
dc.subject20th Centuryen_US
dc.subjectConservationen_US
dc.subjectRestorationen_US
dc.titleFatih İlçesi'ndeki Erken Cumhuriyet Dönemi İtfaiyeciler Birliği Apartmanı Restorasyon Projesien_US
dc.title.alternativeEarly Republic Itfaiyeciler Birliği Apartment Restoration Project in Fatih Distrcten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAbalıoğlu, Merve


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record