Show simple item record

dc.contributor.authorAday, Nejat
dc.date.accessioned2021-04-26T10:10:57Z
dc.date.available2021-04-26T10:10:57Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationADAY, Nejat. "4046 Sayılı “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun”un 20 A Maddesinin Türk Ticaret Kanunu’nun İlgili Hükümleri Karşısında “Özel Kural” Sayılıp Sayılmacağı Sorunu". İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74.1 (2016): 175-184.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/28570/304819
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3343
dc.description.abstractYargıtay 11. HD, 18.12.2012 tarih ve 2011-35/21135 sayılı kararında “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 20 A maddesi karşısında TK’nın ilgili hükümlerinin uygulanmayacağına hükmetmiştir. Sorunun doğru biçimde yansıtılması bakımından, kararın iddia, savunma ve yerel mahkeme kararının özetlendiği kısmını alıntılamakta yarar görüyoruz. Çünkü kararda ayrıca bir değerlendirme yapılmamış, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğunun belirtilmesiyle yetinilmiştir. Karara göre; “Davacı vekili, davalılardan Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin Özelleştirme İdaresi tarafından özelleştirildiğini ve diğer davalı Sümer Holding A.Ş. ile birleştirildiğini, oysa müvekkili şirketin TDÇİ.'nden gerek sonuçlanan gerekse derdest bulunan çeşitli davalar nedeniyle alacaklı bulunduğunu, TTK.'nun 150. maddesinin müvekkili gibi alacaklı şirketlere birleşmeye itiraz hakkı tanıdığını, müvekkilinin alacakları ödenmeden ve teminat altına alınmadan birleştirme gerçekleştirildiğinden birleştirmeye (katılmaya) itiraz ettiklerini ve muvafakat etmediklerini ileri sürerek, itirazları gereğince hüküm verilmesini talep ve dava etmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.title4046 Sayılı “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun”un 20 A Maddesinin Türk Ticaret Kanunu’nun İlgili Hükümleri Karşısında “Özel Kural” Sayılıp Sayılmacağı Sorunuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuasıen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume74en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage175en_US
dc.identifier.endpage184en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAday, Nejat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record