Show simple item record

dc.contributor.authorBacanlı, Hasan
dc.contributor.authorTürk Kurtça, Tuğba
dc.date.accessioned2021-06-03T08:21:10Z
dc.date.available2021-06-03T08:21:10Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBACANLI, Hasan & Tuğba TÜRK KURTÇA. "Eğitim Psikolojisi Açısından Merak: Genel Bir Değerlendirme". Hayef : Journal of Education, 17.1 (2020): 103-120.en_US
dc.identifier.urihttps://hayefjournal.org/tr/egitim-psikolojisi-acisindan-merak-genel-bir-degerlendirme-13689
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3582
dc.description.abstractMerak insanın önemli özelliklerinden biridir. Onu harekete geçirir ve davranışlarını yönlendirir. Bu yüzden hem felsefeciler hem de eğitimciler merak konusuna eğilmişlerdir. Literatür incelendiğinde merakla ilgili tanımların birbirlerine benzer olduğu görülmektedir. Merak denildiği zaman yeni, belirsiz ve karmaşıklık terimlerinin yanı sıra ilgi, deneyim arama arzusu, keşfetme de beraberinde gelmektedir. Bu çalışmanın amacı merak konusunda ortaya atılan kuramları ve ilgili kavramları gözden geçirerek, merakın ölçülmesi çalışmalarını özetlemektir. Bu amaçla dürtü kuramı ve bilişsel yaklaşım özetlenmiş ve değerlendirilmiştir. Ardından merakı ölçmek için geliştirilen ölçme araçları tanıtılmıştır. Merakı açıklamaya çalışan kuramlar henüz tatmin edici bir noktaya gelememiş ise de, geliştirilmiş olan ölçekler merak konusunun önümüzdeki zaman içinde araştırılmaya devam edeceğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractCuriosity is one of the most significant features of human beings. It motivates individuals and directs their actions. That is why philosophers and educators have addressed the subject of curiosity. In the literature, the definitions related to curiosity are similar. The term curiosity evokes the terms novelty, uncertainty, and complexity as well as interest, desire to seek new experiences, and exploration. This study aims to review the theories and related concepts of curiosity and summarize the curiosity literature. For this purpose, drive theory and the cognitive approach are summarized and evaluated. Next, measurement tools developed to measure curiosity are introduced. Although the theories that attempt to explain curiosity remain unsatisfactory, the scales that have been developed demonstrate that the subject of curiosity will continue to be scrutinized.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul University Cerrahpaşaen_US
dc.relation.isversionof10.5152/hayef.2020.1923en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBelirsizliken_US
dc.subjectBilgi Arayışıen_US
dc.subjectBilişsel Açıklıken_US
dc.subjectMeraken_US
dc.subjectDürtüleren_US
dc.subjectCognitive Gapen_US
dc.subjectCuriosityen_US
dc.subjectDrivesen_US
dc.subjectInformation Seekingen_US
dc.subjectUncertaintyen_US
dc.titleEğitim Psikolojisi Açısından Merak: Genel Bir Değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeCuriosity From the Perspective of Educational Psychology: A General Reviewen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHayef : Journal of Educationen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-2125-0856en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-4361-3769en_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage103en_US
dc.identifier.endpage120en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBacanlı, Hasan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record