Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Nihan
dc.date.accessioned2021-06-15T11:00:58Z
dc.date.available2021-06-15T11:00:58Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationARSLAN, Nihan. "Psikolojik Danışmanlarda Tükenmişlik: Nitel Araştırma Örneği". Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8.15 (2018): 1005-1021.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/491929
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3627
dc.description.abstractPsikolojik danışmanların yaşadığı tükenmişlik duygusunun hangi durumlarda ortaya çıktığını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada 23 psikolojik danışman ile görüşülmüştür. Araştırma-da ‘durum çalışması deseni’ kullanılmıştır. Görüşme formunda beş açık uçlu soru sorulmuştur. Psikolojik danışmanlara, okulda karşılaştıkları durumların kişisel yaşamlarına etkileri, okulda çalıştıkları süreçte “yorgun- bitkin” hissettikleri durumlara, stres yaşadıkları durumlara, fiziksel olarak kendilerini iyi hissetmedikleri zamanlara, kendilerini yetersiz hissettikleri durumlara örnek vermeleri ile ilgili sorular sorulmuştur. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemiyle İstanbul ilinde görev yapan 23 psikolojik danışmana ulaşılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan psikolojik danışmanlardan 8’i erkek, 15’ i kadındır. Elde edilen bulgular ışığında psikolojik danışmanların sorunlarını eve taşıdıkları, ailelerine vakit ayıramadıkları; öğrenciler ile ilgili çözümü zor problem-lerde ve görevlerinin dışında işler yaptıkları zaman kendilerini bitkin hissettikleri, ailelerle problem yaşadıklarında, idarecilerin işlerine karıştıkları zaman kendilerini stresli hissettikleri, somatik baş ağrıları yaşadıkları, travma, öfke ve kriz durumlarında, danışanda ilerleme olmadığında kendilerini yetersiz hissettikleri belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçları literatür kapsamında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIt was designed to determine when the feeling of burnout experienced by psychological consultants emerged. In this study 23 psychological counsellors were interviewed. Qualitative research method was used in the study. Five open-ended questions were asked in the interview form. Psychological counsellors were asked about the effects of the situations they encounter at school on their personal lives, the situations they feel “tired - exhausted” in the process they work at school, the situations they experience stress, the times they feel physically unwell, and the situations they feel inadequate. In this study, 23 psychological counsellors working in the city of Istanbul have been reached through sampling method. Eight of the psychological counsellors of the study group are male, fifteen are female. According to our results, it is determined that psychological counselors have problems at home because of the problems they face at work, they also cannot spend enough time with their families, they feel exhausted when they face insolvable problems of their students or when they have to do some off duties; moreover psychological counselors feel depressed when they have problems with parents or administrators, they may also have somatic headache, furthermore they could feel inadequade when their. The results of the study were discussed in the context of the literatüre and suggestions were madeen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOPUSen_US
dc.relation.isversionof10.26466/opus.419320en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectPsikolojik Danışmanlaren_US
dc.subjectNitel Çalışmaen_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.subjectPsychological Consultantsen_US
dc.subjectQualitative Researchen_US
dc.titlePsikolojik Danışmanlarda Tükenmişlik: Nitel Araştırma Örneğien_US
dc.title.alternativeBurnout in Psychological Counselors: An Example of Qualitative Researchen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Toplum Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-2451-0852en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage1005en_US
dc.identifier.endpage1021en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorArslan, Nihan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record