Show simple item record

dc.contributor.authorGüler, Çiğdem Yavuz
dc.date.accessioned2021-11-01T14:36:30Z
dc.date.available2021-11-01T14:36:30Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationGÜLER, Çiğdem Yavuz. "Adaptation of the Children’s Role Inventory-20: Turkish Version Validity and Reliability Study". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 11.62 (2021): 351-365.en_US
dc.identifier.urihttps://turkpdrdergisi.com/index.php/pdr/article/view/995
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3973
dc.description.abstractThe present study aims to adapt the “Children’s Role Inventory-20” (CRI-20) into Turkish and examine its validity and reliability. The study sample consisted of 303 participants aged ≥18 years, and these participants were selected through convenience sampling. Data were collected using “Personal Information Form,” “CRI-20,” “Spann–Fischer Codependency Scale,” “Michigan Alcoholism Screening Test,” and “Family Assessment Device.” The study data were analyzed using SPSS-22 and AMOS-22 software. The psychometric properties of the Turkish version of the CRI-20 were similar to that of the original version and consisted of a two-factor structure (lost child vs. mascot and scapegoat vs. hero) with four subscales; the goodness of fit indices of this inventory was also acceptable in the Turkish sample. The Cronbach’s alpha coefficients of the CRI-20 subscales varied from .73 to .80, thus indicating an acceptable level. The psychometric properties established in this study suggested that the Turkish version of the CRI-20 is a valid and reliable measurement tool that can be employed to assess the roles adopted by individuals aged 18–50 years within a family system in the Turkish sample.en_US
dc.description.abstractAraştırmada ‘‘Çocukluk Rolü Envanteri-20’nin’’ Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılarak envanterin Türk literatürüne kazandırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, uygun örnekleme yöntemi ile seçilen, 18 yaş ve üzeri gönüllü 303 birey oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Çocukluk Rolü Envanteri-20’, ‘Spann-Fischer İlişki Bağımlılığı Ölçeği’ ‘Michigan Alkol Tarama Testi (MATT)’ ve ‘Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ)’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS-22 ve AMOS-22 bilgisayar programları kullanılarak analiz edilmiştir. ‘‘Çocukluk Rolü Envanteri-20’ nin’’ Türkçe formunun, özgün formuyla benzer psikometrik özellikler gösterdiğini ortaya konmuştur. 20 maddelik Lost Child versus Mascot ve Scapegoat versus Hero olmak üzere iki faktörlü ve dört alt boyuttan oluşan yapı Türkiye örnekleminde de kabul edilebilir uyum iyiliği değerleri göstermiştir Çocukluk Rolü Envanteri-20 (ÇRE-20)’ nin alt boyutlarının Cronbach alfa katsayılarının .73 ile .80 arasında değiştiği ve kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen psikometrik özellikler, Çocukluk Rolü Envanteri-20 Türkçe formunun Türkiye örnekleminde; 18 ile 50 yaş aralığındaki bireylerin aile sistemi içerisinde sahip oldukları çocukluk rollerinin ölçümünde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğien_US
dc.relation.isversionof10.17066/tpdrd.1001708en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectChildren’s Roleen_US
dc.subjectAdaptationen_US
dc.subjectValidityen_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.subjectÇocukluk Rolüen_US
dc.subjectRolü Uyarlamaen_US
dc.subjectGeçerliken_US
dc.subjectGüvenirliken_US
dc.titleAdaptation of the Children’s Role Inventory-20: Turkish Version Validity and Reliability Studyen_US
dc.title.alternativeÇocukluk Rolleri Envanteri-20’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1607-0789en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue62en_US
dc.identifier.startpage351en_US
dc.identifier.endpage365en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGüler, Çiğdem Yavuz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record