Show simple item record

dc.contributor.authorMansur, Amjed
dc.date.accessioned2022-12-29T09:24:51Z
dc.date.available2022-12-29T09:24:51Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationAMJED, Mansur. "Menâúıb-ı 'Ali Es-Semarúandì’de -mIş Eki." FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 20 (2022): 463-479.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/fsmia/issue/74336/1225643
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/4229
dc.description.abstract-miş eki, Türk dilinin tarihî dönemlerinde çeşitli fonksiyonlarda kullanılmıştır. Ek, genellikle dil uyumuna uygun olarak kullanıldığı halde dudak uyumuna girmesi çok geç dönemlerde gerçekleşmiştir. Hatta dudak uyumuna en geç giren eklerden biri olduğu da söylenebilir. Bu sebeple ekin kullanımı hem eserin nüshalarının tarihlendirilmesi hem de benzer morfolojik şekillerin tarihî süreçteki gelişmeleriyle ilgili önemli bir bilgi kaynağı durumundadır. Üzerinde çalışılan Menâkıb-ı 'Ali Es-Semerkandì adlı metin 17. yüzyılda istinsah edilmiştir ve söz konusu ekle ilgili önemli veriler barındırmaktadır. Bu alanda başka çalışmalar yapılmış olsa da bu çalışma dudak uyumu konusunu ele alacak çalış malara kaynaklık edecek nitelikte olacaktır. Üzerinde çalışılan eserde -mIş eki, yuvarlak tabanlı fiillerden sonra hem düz dar hem de dudak uyumuna girmiş şekliyle yuvarlak olarak tespit edildiğinden ekin bütünüyle dudak uyumuna girmediği söylenebilir. Eserdeki bu durum ekin dudak uyumuna girme sürecinde olduğunu göstermektedir. Çalışmada ‎”Menâkıb-ı 'Ali Es-Semerkandì” adlı eserde geçen -miş eki almış fiiller incelenerek konu ile ilgili sayısal veriler ortaya konacaktır.en_US
dc.description.abstractThe -miş suffix has been used in various functions in the historical periods of the Turkish language. Although the suffix is generally used in accordance with language harmony, its inc lusion in labial harmony was very late. It can even be claimed that it is one of the latest suffixes included in labial harmony. Therefore, the use of the suffix is an important source of information about both the dating of the copies of the work and the development of similar morphological figures in the historical process. The work named Menâkib-i 'Ali Es-Semerkandi, which is being studied, was copied in the 17th century and contains important data about the said suffix. Although other studies have been conducted in this field, this study will be a source for studies on labial harmony. Since the -miş suffix is found to be round as included in both unrounded narrow vowel and labial harmony after round-based verbs, it can be claimed in the work studied that the suffix is not completely included in labial harmony. This situation in the work shows that the suffix is in the process of being included in labial harmony. In the study, the verbs with the -miş suffix in the work “Menâkib-i 'Ali Es-Semerkandi” will be examined and numerical data on the subject will be revealed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFSM Vakıf Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.16947/fsmia.1225643en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMenâkıb-ı 'Ali Es-Semerkandìen_US
dc.subjectTürk Dili Tarihien_US
dc.subjectKlasik Osmanlı Türkçesien_US
dc.subject-miş Ekien_US
dc.subjectBatı Türkçesinde Dudak Uyumuen_US
dc.subjectMenâkib-i 'Ali Es-Semerkandien_US
dc.subjectHistory of Turkish Languageen_US
dc.subjectClassical Ottoman Turkishen_US
dc.subjectThe -miş Suffixen_US
dc.subjectLabial Harmony in Western Turkish Languageen_US
dc.titleMenâkıb-ı 'Ali Es-Semarkandì’de -miş Ekien_US
dc.title.alternativeThe -miş Suffix in Menâkib-i 'Ali Es-Semarkandien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-9678-6137en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage463en_US
dc.identifier.endpage479en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.contributor.institutionauthorMansur, Amjed


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record