Now showing items 1-1 of 1

    • Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterliklerinin Okul Kültürüne Etkisi 

      İlhan, Bülent (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
      Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin öz yeterliklerinin okul kültürüne etkisini incelemektir. Bu araştırma nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama deseni kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemini ...