Now showing items 1-1 of 1

    • İran Sineması'nda Mimari Kültürün Değerlendirilmesi 

      Hasanbarough, Leila Norouzi (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Bu çalışma, İran sinemasının başlangıcından günümüze tarihini ve farklı dönemlerde yapılan filmlerde, İran mimari kültürünün varlığını ve yansımasını ele almakta, sinemanın İran'ın mimarlık kültürünün yüzünü ve onun sosyal, ...