Now showing items 1-1 of 1

    • Mimari Akımlar, Üsluplar ve Yapı Malzemeleri Bağlamında Hasan Fethi 

      Uyar, Enes (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
      Bu tez kapsamında Mısırlı Mimar Hasan Fethi’nin hayatı boyunca gerçekleştirdiği eserlerinden, yazılarından, söyleşilerinden ve onunla ilgili yayınlanmış (sözlü, yazılı, görsel vb.) kaynaklardan yola çıkılarak, Mimar Hasan ...