Now showing items 1-1 of 1

    • Klasik Türk Şiirinde Dolab-nâme Hakkında Mülahazalar 

      Alvan, Türkan (İstanbul Üniversitesi, 2020)
      Eski Çağlardan beri kullanılan su dolapları günümüzde hâlâ mevcuttur. Günümüze on yedi tanesi ulaşsa da Suriye’nin Hama şehri Âsi Nehri üzerine kurulan su dolaplarıyla hala meşhurdur. Türlerine göre su çarklarının yaygın ...