Now showing items 1-1 of 1

    • İngiltere ve Kaşgar Devleti İlişkileri (1870-1874) 

      Özer, Ömer (FSM Vakıf Üniversitesi, 2020)
      1865 yılında Doğu Türkistan’a gelerek Kaşgar’a hâkim olan Yakub Beg devletini kurduktan kısa bir süre sonra İngiltere ve Rusya’nın ilgi alanlarına girmiştir. Kaşgar Devleti’ne karşı Rusya menfi bir tutum izlemiş; bölgedeki ...