Now showing items 1-8 of 8

  • Ankara Ahi Şerafettin Zaviyesi 

   Acun, Hakkı; İnci, Umut (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016)
   Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu için karar verilen yapıda ilk çalışmalar Yüksek Mimar Umut İnci tarafından yapılmıştır. Önce yapıda büyük bir temizlik çalışmaları başlatılmış, küçük çaplı sondajlarla ...
  • Baciyan-ı Rum ve Anadolu Tasavvufundaki Yeri 

   Çubukçu, Hatice (FSM Vakıf Üniversitesi, 2015-07)
   Bâciyân-ı Rûm XIII. yüzyıl Anadolu’sunda göçmen Türkmen hanımların oluşturduğu bir gruptur. Bu isimle ilk olarak onlardan bahseden XV.yüzyıl Osmanlı tarihçisi Âşıkpaşazâde’dir. Ne var ki, diğer tarihî kaynaklarda doğrudan ...
  • Belviran Kazası Tekke ve Zaviyeleri (1476-1876) 

   Şafakçı, Hamit (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016)
   Bu çalışmada, Karaman eyaletinin Konya sancağına bağlı olan Belviran kazasında bulunan tekke ve zaviyeler incelenmiştir. Bu anlamda vakfın devamlılığını sağlayan mütevelli, nazır, cabi, kâtip gibi görevliler ve yaptığı ...
  • Şebinkarahisar'da Mengücüklü Devri Vakıfları (Sufi Kolonizasyon) 

   Fatsa, Mehmet (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2010)
   Mengücüklü hükümdarı Melik Fahreddin Behramşah devrinde Karahisar'da faaliyet gösteren Şeyh Süleyman, Şeyh Sinan gibi Türk dervişlerinin, yörenin kolonizasyonunda özel bir yeri vardır. Ahalisi Hıristiyan olan ...
  • Şebinkarahisar’da Hasan Şeyh Vakfı ve Menzilhaneler 

   Fatsa, Mehmet (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2011)
   Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tesis edilen ilk vakıf kurumlardan Hasan Şeyh Vakfı’nı ve onunla ilgili kurumları ele alarak, dönemin din-devlet ve toplum ilişkisine ışık tutacak bir noktayı aydınlatmaya ...
  • Şiran Vakıfları 

   Ürkmez, Naim (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2015-12)
   16. yüzyılda Osmanlı Devleti topraklarına katıldıktan sonra Erzurum eyaletinin Şarkî Karahisar sancağına tâbi nahiye merkezlerinden biri iken, 17. yüzyılda kaza hüviyeti kazanan Şiran’da, tespit edebildiğimiz kadarıyla ...
  • Türkiye Selçukluları Döneminde Akşehir’de Bir Sufi: Seyyid Mahmud Hayrani ve Zaviyesi 

   Kozan, Ali (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2012)
   Anadolu’nun İslâmlaşması sürecinde, farklı bölgelere tesis ettikleri tekke ve zâviyeleriyle, çeşitli tasavvuf ekollerine bağlı sufilerin etkili oldukları bilinmektedir. Bu şahsiyetler, İslâmiyetin tasavvufî boyutunu ön ...
  • XIV. yüzyıl Akşehir’inde bir sufi: Hacı İbrahim Sultan ve manzumesi 

   Kozan, Ali (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2014-06)
   Hacı İbrahim Sultan, XIV. yüzyıl Anadolu’sunda, Hamidoğulları devrinde yaşamış bir Rum (Anadolu) erenidir. O, Akşehir’e bağlı Maruf köyünde dedesi Hacı İbrahim’in XIII. yüzyılda başlattığı irşad faaliyetlerini sürdürmüş ...