Now showing items 1-1 of 1

    • Bursa Yeşil Camii Taş Tezyinatı 

      Bülbül, Sıddı Zübeyde Atan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
      İnsanoğlu var olduğu günden itibaren kendini ifade etmek, ruh dünyasını açığa çıkarmak için sanatı bir araç olarak kullanmıştır. Amacı; güzeli bulmak onu bulduğunda ise tezyin ederek görünür hale getirmektir. Tezyin, ...