Now showing items 1-11 of 11

   Publisher
   ALTUN, Ara. "Türk Sanat Eserlerinin Merkezî Dökümantasyonu Hakkında Notlar." Vakıflar Dergisi, 20 (1988): 115-117. [1]
   ATEŞ, İbrahim. "Ölüm Ya Da Ölümsüzlüğe Göç." Vakıflar Dergisi, 19 (1985): 11-24. [1]
   BAYBURTLUOĞLU, Zafer. "Anadolu Selçuklu Devri Büyük Programlı Yapılarında Önyüz Düzeni." Vakıflar Dergisi, 11 (1978): 68-106. [1]
   BAYRAM, Sadi. "Musavvir Hüseyin Tarafından Minyatürleri Yapılan ve Halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv'inde Muhafaza Edilen Silsile - Name." Vakıflar Dergisi, 13 (1981): 253-338. [1]
   BAYRAM, Sadi. "Silsile-nâmeler ve İrlanda-Dublin, Chester Beatty Library'de Bulunan 1598 Tarihli Zübdetü't-Tevarih." Vakıflar Dergisi, 24 (1994): 51-116. [1]
   BİLECEN, Güler. "Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Turizme Katkısı." Vakıflar Dergisi, 14 (1982): 147-158. [1]
   BİNARK, İsmet. "Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ve Kütüphane Koleksiyonları İle İstanbul Kütüphaneleri Hakkında Yerli - Yabancı Kaynaklar Bibliyografyası." Vakıflar Dergisi, 13 (1981): 714-743. [1]
   GÖKAY, Fahrettin Kerim. "Ruh Hekimliği Sahasında Türklerin ve Vakıf Müessesesinin Hizmetleri." Vakıflar Dergisi, 2 (1942): 263-265. [1]
   ÜNVER, A. Süheyl. "Geçen Asırda Türk Süsleme San'atımızın Mümtaz Simalarından Mücellitbaşı Salih Efendi." Vakıflar Dergisi, 13 (1981): 237-251. [1]
   ÜSTÜNKÖK, Okan. "Eski Eserlerin Onarımında Çevresel Anlayış." Vakıflar Dergisi, 9 (2006): 401-408. [1]
   Vakıflar Genel Müdürlüğü [815]