Now showing items 1-1 of 1

    • Parametrik Mukarnas Modeli Önerisi 

      Yıldız, Gülnur (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
      Birçok mukarnas, izdüşüm planlarında yıldızlar (düzenli çokgenler) barındırmaktadır. Bu yıldızların kol uzunluklarının kendi içinde eşit olanlarının yanı sıra, kol uzunluklarının kendi içinde eşit olmayanları da vardır. ...