Show simple item record

dc.contributor.authorAkçadağ, Tuncay
dc.date.accessioned2021-07-08T11:32:56Z
dc.date.available2021-07-08T11:32:56Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationAKÇADAĞ, Tuncay. "Köyde Bir Öğretim Lideri: Dilek Livaneli". Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7.2 (2017): 263-292.en_US
dc.identifier.urihttp://kalemacademy.com/Cms_Data/Contents/KalemAcademyDB/Folders/SayiMakaleleri/~contents/4AN2GY8UNZDH3HDC/10-23863kalem-2017-87-pdf.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3749
dc.description.abstractBu çalışma, Samsun ili, Çarşamba ilçesi Kumköyü ilkokulunda ve köyde hatırı sayılır pek çok iyileştirmeler yaparak sesini duyurmuş olan öğretmen Dilek Livaneli (DL)’nin başarı öyküsünü oluşturmaktadır. Köy öğretmenliği ülkenin sosyo-politik ve ekonomik gidişine bağlı olarak her ne kadar önemini yitiren bir görüntü içinde olsa da, köylerde görev yapan öğretmenlerin neleri nasıl yapacağına dair yapılmış bir program ve çalışma tarifi bulunmamaktadır. Çalışma, DL’nin köydeki öğretmenlik yaşantısında neleri nasıl yaptığını ortaya koyarak yaptıklarının analizini yapma, diğer öğretmenlere yol gösterici olma ve buradan hareketle “Genel olarak köydeki okullara, öğrencilere ve köylülere her öğretmenin kendi gayreti doğrultusunda yapabileceklerine dair bir çalışma düzeni oluşturulabilir mi?” sorusunu sordurma hedefini taşımaktadır. Çalışma, nitel araştırma kapsamı içinde yer almaktadır ve durum çalışması (case study) ile desenlenmiştir. Bu doğrultuda elde edilen bulgulardan çıkan en önemli sonuç, köy öğretmenliği, okulun fizikî bakımı, öğrencilerin akademik, kültürel, sosyal başarıları ve bedensel gelişimleri, köyün ve köylünün kendi bulunduğu şartlar içerisinde ekonomik, sosyal ve kültürel yeniliklere kavuşturulması çabalarının toplamı olduğu, DL örneğinde görüleceği gibi yapılan işlerin ancak içsel bir motivasyon ve bir çalışma düzeni ile sağlanacağı yönündedir.en_US
dc.description.abstractThis study constitutes the success story of Dilek Livaneli (DL) who became known through making respectable improvements in the Kumköyü Primary School which is located in Samsun province, Çarşamba district and the village itself. Although being a village teacher has a declining image which represents it lost its importance due to the country’s socio-political and economic progress, there is not a program or working description for teachers working in villages to show them what to do and how to do. This work aim to analyze the experience of DL through revealing the things she did and the way she did, to guide other teachers and from this point of view, this work aims to make people ask the question of “Is it possible to prepare a working plan in order to render teachers capable so that they can accomplish necessary tasks related with people and students in villages on their own? This study is in the scope of qualitative study and its design is case study. The most important result is that village teacher, physical maintenance of school, student’s academic, cultural, social achievements and physical developments mostly depend on the initiative taken by villagers’ own economic, cultural and social attempts. As in the case of DL, success in such issues is related with inner motivation and work order of people's themselves.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOsman SEZGİNen_US
dc.relation.isversionof10.23863/kalem.2018.87en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKöy öğretmenliğien_US
dc.subjectÖğretim liderliğien_US
dc.subjectBirleştirilmiş sınıflaren_US
dc.subjectDilek Livanelien_US
dc.subjectVillage teacheren_US
dc.subjectInstructional leadershipen_US
dc.subjectCombined classesen_US
dc.subjectDilek Livanelien_US
dc.titleKöyde Bir Öğretim Lideri: Dilek Livanelien_US
dc.title.alternativeAn Instructional Leader in the Village: Dilek Livanelien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-9131-2039en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage263en_US
dc.identifier.endpage292en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkçadağ, Tuncay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record