Show simple item record

dc.contributor.advisorPolatlar, Duygu Yalman
dc.contributor.authorBuran, Ayten
dc.date.accessioned2021-08-20T10:58:19Z
dc.date.available2021-08-20T10:58:19Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBURAN, Ayten, Feridun Oral’ın Resimli Çocuk Kitaplarının Çocuklara Verdiği Mesajlar Açısından İncelenmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Programı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2021.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3860
dc.description.abstractTemel unsuru çocuğa görelik olan çocuk edebiyatı alanı, eğitici yönüyle öne çıkmaktadır. Çocuk edebiyatının en önemli ürünü resimli çocuk kitaplarıdır. Günümüzde resimli çocuk kitapları çok fazla sayıda çocuk okura ulaşmakta ve verdikleri mesajlarla çocukların eğitiminde rol oynamaktadır. Bu araştırmanın amacı Feridun Oral’ın yazıp çizdiği resimli çocuk kitaplarının çocuklara hangi mesajları verdiğini tespit etmektir. Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, nitel araştırmalarda yararlanılan veri toplama tekniği doküman incelemesi kullanılmıştır. İkinci bölümde ise yine nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan yapılandırılmış görüşme, 60-72 aylık çocuklarla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubuna, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle seçilen 60-72 aylık, 5 kız 5 erkek olmak üzere toplam 10 çocuk dâhil olmuştur. Araştırmanın birinci bölümünde Feridun Oral’ın çocuklara yönelik 19 kitabı, araştırmacı tarafından, dış yapı özellikleri ve çocuklara verdiği mesajlar açısından incelenmiştir. İkinci bölümde ise çocukların kitaplara verdiği tepkileri belirlemek amacıyla, araştırmaya katılan 10 çocuğa, yazarın kura yöntemiyle seçilen 3 hikâye kitabı okunmuş, ardından hikâyeler hakkında sorular sorulmuş, verdikleri cevaplar kodlanmış, kategorize edilmiş ve temalara ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda Feridun Oral’ın hikâye kitapları ile çocuklara sosyal-duygusal gelişim alanlarını, hayvan sevgisini ve doğa sevgisini destekleyen pek çok mesaj verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca çocukların verdikleri tepkilerle Oral’ın vermek istediği mesajların çoğunu aldıkları ve ifade ettikleri görülmüştür. Araştırmacının tespit ettiği mesajlar ile çocukların ifade ettiği mesajlar örtüşmektedir.en_US
dc.description.abstractThe field of children's literature, whose basic factor is being related to children, stands out with its educational aspect. The most important product of children's literature is pictorial children's books. Nowadays, picture children's books have reached a large number of children and play a key role in their education with the messages they give. The main aim of this research is to determine which messages have been given to children in Feridun Oral's picture story books. The research consists of two parts. In the first part, document analysis, which is a data collection technique used in qualitative researches, was used. In the second part, the structured interview, which is also used in qualitative research methods, was performed with 60-72 months old children. The examined group of the study included 10 children, 5 girls, and 5 boys, 60-72 months old, selected by the convenient sampling method. In the first part of the study, 19 books of Feridun Oral for children were examined by the researcher in terms of external structure features and messages he gave to children. In the second part, in order to understand the reactions of children to the books, 10 children who participated in the study were read 3 storybooks that are selected by the lottery method, and then they were asked about the stories, the answers they gave were coded, categorized and the themes were determined. As a result of the study, it has been determined that Feridun Oral's storybooks give children many messages that support their social-emotional development areas, animal love, and love of nature. Also, it was observed that children received and expressed a significant part of the massage that Oral wants to convey. The messages determined by the researcher overlap with the messages expressed by the children.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFeridun Oralen_US
dc.subjectÇocuk Edebiyatıen_US
dc.subjectResimli Hikâye Kitabıen_US
dc.subjectOkul Öncesi Dönemen_US
dc.subjectMesajen_US
dc.subjectChildren's Literatureen_US
dc.subjectPicture Story Booken_US
dc.subjectPreschool Perioden_US
dc.subjectMessageen_US
dc.titleFeridun Oral’ın Resimli Çocuk Kitaplarının Çocuklara Verdiği Mesajlar Açısından İncelenmesien_US
dc.title.alternativeThe Examination of Feridun Oral’s Pictured Children’s Books in Terms of the Messages Given to Childrenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record