Now showing items 1-1 of 1

    • Sözün Tarihi-Tarihin Sözü: Edebiyat ve Tarih İlişkisi 

      Çakmaker, Samet; Göleç, Mustafa; Ürkmez, Hülya; Ay Açar, Büşra; (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2022)
      Tarih ve edebiyat disiplinlerinin birbirleriyle olan ilişkileri çeşitli yönlerden araştırılmaya ve tartışılmaya muhtaçtır. Zira bu iki alan hem insan-olay-zaman ve mekânla olan bağları hem de birer anlatı türü olarak ...