Show simple item record

dc.contributor.authorTurgut, Tuğba
dc.contributor.authorÇetintaş, Şeyda
dc.contributor.authorBelet, Eda Öztürk
dc.contributor.authorAvcu, Akif
dc.date.accessioned2023-02-17T14:07:58Z
dc.date.available2023-02-17T14:07:58Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationTURGUT, Tuğba, Şeyda ÇETİNDAŞ, Eda ÖZTÜRK BELET & Akif AVCU. "Psychometric Properties of Turkish Version of the Interpersonal Affect Improvement Strategies Questionnaire (IAISQ)". Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 12, 67 (2022): 529-542.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/en/pub/tpdrd/issue/73453/1224112
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/4286
dc.description.abstractThe aim of this study was to adapt the Interpersonal Affect Improvement Strategies Questionnaire (IAISQ) into Turkish population, as well as to examine its validity and reliability estimates. The sample consisted of 610 university students. The original factor structure of the scale was confirmed in Turkish sample by confirmatory factor analysis (CFA). The internal reliability coefficient was found as .75 for overall scale (.74 for Positive Engagement subscale, .63 for Acceptance subscale). Significant correlation coefficients were found between the subscales of IAISQ and Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire (IERQ), confirming a good criterion related validity. Overall results suggest that Turkish form of IAISQ is a valid and reliable measure to use for research purposes in order to investigate the Turkish students’ interpersonal affect improvement strategies.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Kişilerarası Duygulanım İyileştirme Stratejileri Ölçeğini (KDİSÖ) Türk popülasyonuna uyarlamak ve geçerlik/güvenirlik değerlerini incelemektir. Çalışmanın örneklemi 610 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçeğin orijinal faktör yapısı, Türkiye örnekleminde doğrulayıcı faktör analiziyle (DFA) doğrulanmıştır. İç güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .75 olarak bulunurken, Pozitif Katılım alt ölçeği için .74, Kabul alt ölçeği için .63 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin ölçüt geçerliği için Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği (KDDÖ) kullanılmış olup, KDİSÖ ve KDDÖ alt ölçekleri anlamlı korelasyon katsayıları bulunmuştur. Araştırmanın bulguları, KDİSÖ'nün, Türk öğrencilerinin kişilerarası duygulanım iyileştirme stratejilerini değerlendirmek amacıyla kullanılacak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.17066/tpdrd.12241121en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInterpersonal Affect Improvement Strategiesen_US
dc.subjectValidityen_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.subjectConfirmatory Factor Analysisen_US
dc.subjectKişilerarası Duygulanım İyileştirme Stratejilerien_US
dc.subjectGeçerliken_US
dc.subjectGüvenirliken_US
dc.subjectDoğrulayıcı Faktör Analizien_US
dc.titlePsychometric Properties of Turkish Version of the Interpersonal Affect Improvement Strategies Questionnaire (IAISQ)en_US
dc.title.alternativeKişilerarası Duygulanım İyileştirme Stratejileri Ölçeği’nin (KDİSÖ) Türkçe Adaptasyonu ve Psikometrik Özelliklerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Psychological Counseling and Guidance Journalen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-3732-9005
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-4534-4128
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-7718-7200
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-1977-7592
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue67en_US
dc.identifier.startpage529en_US
dc.identifier.endpage542en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorTurgut, Tuğba
dc.contributor.institutionauthorÇetindaş, Şeyda


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record