Show simple item record

dc.contributor.authorSalakidis, Georgios
dc.date.accessioned2014-03-03T14:15:08Z
dc.date.available2014-03-03T14:15:08Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSALAKIDIS, Georgios. "17. Yüzyılda Yenişehir-i Fenârlı Akçelizade el-Hac Ahmed Ağa’nın Nakit Vakfı ve Şehirdeki Meşhur Mevlevihane." Vakıflar Dergisi, 35 (2011): 61-80.en_US
dc.identifier.urihttp://www.vgm.gov.tr/vgmdergi/dergiindex.aspx?Id=1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/866
dc.description.abstractBu makalede Kozani (Kuzey Yunanistan)’deki Devlet Arşivleri’nde saklanan Osmanlı arşiv kaynaklarına dayanarak konumuz Yenişehir-i Fenar’lı Akçelizade Elhac Ahmed Ağa’nın önemli nûkûd vakfı ve bu vakfın aynı şehirde bulunan meşhur Mevlevihane ile münasebeti olacaktır. Kullanılan kaynaklar 17. yüzyılın ikinci yarısından kadı sicilleri ve vakıf muhasebe defterleridir. Bu iki kaynak çok güzel bir şekilde birbirlerini tamamlayarak bizim, mühim bir taşra merkezi olan Osmanlı Larissa tarihinin meçhul sayfalarına bakmamızı kolaylaştırıyor. 17. yüzyılın Yenişehir-i Fenar’ında nakit vakıfl arı, şehrin iktisadi ve içtimai hayatında çok önemli bir rol oynamıştır. Bu rolü aydınlatan iyi bir örnek, Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük Mevlevi zaviyelerinden olan ve asitane olarak vasıfl andırılan şehrin Mevlevihanesi’nin böyle bir nakit vakfına bağlı olmasıdır. Öte yandan sözü edilen Mevlevihane’nin kurucusunun şimdiye dek Ahmed adlı biri olduğunu biliyorduk. Bu Ahmed’in kaynaklarımızda geçen Akçelizade el-Hac Ahmed Ağa olduğunu bir dereceye kadar kesin olarak söyleyebiliriz.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherVakıflar Genel Müdürlüğüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOsmanlı arşivien_US
dc.subjectKadı sicillerien_US
dc.subjectVakıf muhasebe defterlerien_US
dc.subjectNûkûd (para) vakfıen_US
dc.subjectNukud (para) vakfıen_US
dc.subjectMevlevihaneen_US
dc.subjectYenişehir-i Fenaren_US
dc.subjectKozani (Kuzey Yunanistan)en_US
dc.subjectOttoman archivesen_US
dc.subjectCourt recordsen_US
dc.subjectWaqf account eecordsen_US
dc.subjectCash waqfen_US
dc.subjectDervish lodgeen_US
dc.subjectMevlevi dervishesen_US
dc.subjectYenişehir-i Fenaren_US
dc.subjectKozani (North Greece)en_US
dc.title17. Yüzyılda Yenişehir-i Fenarlı Akçelizade el-Hac Ahmed Ağa’nın Nakit Vakfı ve Şehirdeki Meşhur Mevlevihaneen_US
dc.title.alternative17th Centurycash Waqf of Akchelizade Elhaj Ahmed Aga and the Tamous Lodge of Mevlevi Dervishes in Yenishehir-i Fenaren_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentVakıflar Genel Müdürlüğü Yayınlarıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Vakıflar Dergisi [825]
    Vakıflar Dergisi'nde yayımlanan makaleleri kapsamaktadır.

Show simple item record